سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
پژوهشگر 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
سیمای آذری 
کارشناس اخلاق و حدیث 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان 
مدیریت اطلاع رسانی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه دایرة المعارف فقه اهل بیت(ع) 
نویسندگی و ارزیاب مقالات فرهنگ فقه 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر واحد تولید مقالات رسانه ای 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده باقرالعلوم (ع) 
مدیر واحد احیای آثار 
 
 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه سفیران هدایت 
مدرس 
 
 
آشنایی با حدیث و منابع حدیثی